Suvienodinami mašinų gamintojų ir naudotojų sveikatos ir saugos reikalavimai visoje ES, UAB, AB – Enciklopedia