Statistinių ataskaitų pildymo ir teikimas, Ekspertų skiltis – Enciklopedia