Specialieji atidėjiniai (atidėjimai), MB, UAB, IdV, IĮ, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia