Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje, UAB – Enciklopedia