Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, IdV – Enciklopedia