Ribojami leidžiami atskaitymai — nuosavo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo sąnaudos, UAB – Enciklopedia