PVM apskaičiavimo momentas tiekiant žemės ūkio produkciją, ŽŪV – Enciklopedia