PVM apskaičiavimo momentas teikiant ilgalaikes paslaugas, MB, UAB, IĮ – Enciklopedia