PVM apskaičiavimas teikiant paslaugas LT juridiniams ir fiziniams asmenims, UAB – Enciklopedia