PVM apskaičiavimas teikiant paslaugas į trečiąsias šalis PVM neapmokestinamajam asmeniui, UAB – Enciklopedia