PVM apskaičiavimas teikiant paslaugas į trečiąsias šalis PVM apmokestinamajam asmeniui, UAB – Enciklopedia