Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai, UAB, Fiziniai asmenys – Enciklopedia