Praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnį, UAB – Enciklopedia