Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiami elementai, MB, UAB, IĮ, PNĮ, AB – Enciklopedia