Pasirašytojo įstatinio kapitalo registravimas, UAB – Enciklopedia