Pareiškėjo ir projekto vykdytojo, kuris nėra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, pirkimų reikalavimai, UAB, Fiziniai asmenys, AB – Enciklopedia