Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, PNĮ, Fiziniai asmenys – Enciklopedia