Panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto remonto sąnaudos, UAB – Enciklopedia