Panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto rekonstravimo sąnaudos, UAB – Enciklopedia