Panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo sąnaudos, UAB – Enciklopedia