Pajamų suma dėl mokestinės tvarkos neatitikimo (PMĮ 4 str. 6 d. 3 p.), MB – Enciklopedia