Pajamų pripažinimo principai skaičiuojant pelno mokestį, UAB – Enciklopedia