Nupirktų prekių PVM atskaitos tikslinimas, UAB – Enciklopedia