Nuostoliai, kurie vienetų reorganizavimo, perleidimo atvejais, neperkeliami į kitus metus, UAB, AB – Enciklopedia