Nuosavo materialiojo ilgalaikio turto remonto sąnaudos, UAB – Enciklopedia