Nuosavo kapitalo apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, UAB – Enciklopedia