Nuomojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo sąnaudos, UAB – Enciklopedia