Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) apskaita, UAB – Enciklopedia