Neapmokestinamos pajamos-netesybos, išskyrus netesybas, gautas iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose (TT) ar tų teritorijų gyventojų, MB – Enciklopedia