Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros lengvatos pritaikymo skaičiuojant pelno mokestį klaidos, UAB – Enciklopedia