Mokestis už nuslėptą taršą, MB, UAB, IĮ, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia