Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimas ir patvirtinimas, UAB – Enciklopedia