Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimas, UAB, AB, IĮ, MB, IdV, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia