Metinė ataskaita supaprastintos apskaitos atveju, PNĮ – Enciklopedia