Mažųjų bendrijų apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, MB – Enciklopedia