Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės priimančioji valstybė narė, UAB, IĮ, MB, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia