Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės buveinės valstybė narė, MB, UAB, IĮ, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia