Kokios išlaidos pripažįstamos susijusiomis su parduoto (perleisto) nuosavybėn turto, realizuotų išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kaina ir su to turto pardavimu (perleidimu), išvestinių finansinių priemonių realizavimu, IdV, Fiziniai asmenys – Enciklopedia