Kitose ES valstybėse sumokėto PVM susigrąžinimas, UAB – Enciklopedia