Kas privalo teikti Intrastato ataskaitas?, UAB, AB, MB, IĮ, IdV – Enciklopedia