Juridinio asmens naudos gavėjas, UAB – Enciklopedia