Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, ŽŪV – Enciklopedia