Įsakymo dėl atostogų, kai atostoginius prašoma išmokėti kartu su atlyginimu, pavyzdys, UAB, AB, IĮ, MB, IdV, ŽŪV, PNĮ, Fiziniai asmenys – Enciklopedia