Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės naudotojas, UAB, Fiziniai asmenys – Enciklopedia