Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis, UAB, Fiziniai asmenys – Enciklopedia