Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas, UAB, Fiziniai asmenys, AB – Enciklopedia