Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas didelės apimties projektas, UAB, AB, IdV – Enciklopedia