Individualios veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimas, IdV – Enciklopedia