Individualios veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimas, IV – Wiki.lt