Įmonės neapibrėžtasis įsipareigojimas, MB, UAB, IdV, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia