Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys, UAB, IĮ, MB, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia